Externalizarea serviciilor este o soluție la care apelează tot mai multe companii. Niciodata nu poți deține toate competențele în cadrul unei organizații, la un nivel competitiv. Prin externalizarea serviciilor, operatorii economici se pot concentra pe business-ul de bază. Vă puteți îndeplini toate obligatiile de mediu ce vă revin, inclusiv în ceea ce privește reglementarea și monitorizarea activității precum și implementarea politicilor de mediu prin delegarea acestor activități către DIVORI.

Externalizarea serviciilor de mediu ale companiei dumneavoastră presupune:

 • reprezentarea companiei în relația cu autoritățile competente de mediu;
 • audit de deșeuri și elaborare program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat (conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor);
 • întocmirea fișelor de evidență a gestiunii deșeurilor;
 • calculul sumelor datorate la Fondul pentru mediu și întocmirea declarațiilor;
 • instruirea personalului privind obligațiile proprii de protecția mediului;
 • calculul si raportarea emisiilor pentru E-PRTR (Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați);
 • Raport Anual de Mediu pentru obiectivele IPPC;
 • reglementarea activității din punct de vedere al protecției mediului (obținerea avizului/acordului/autorizației/autorizației integrate de mediu);
 • asigurarea conformării cu legislația de mediu aplicabilă;
 • elaborare studii de mediu necesare în procedurile de reglementare;
 • studii de soluție privind eliminarea efluenților, managementul deșeurilor periculoase, decontaminări;
 • monitorizarea integrată a factorilor de mediu (prin laboratoare acreditate RENAR);
 • alte evidențe și raportări lunare/semestriale/anuale către autoritățile de mediu;
 • informare cu privire la acte normative în domeniul protecției mediului și asigurarea aplicării corecte a acestora.
 externalizare-servicii-mediu-05
 externalizare-servicii-mediu-02
 externalizare-servicii-mediu-04
consultanta-mediu-01