univ-transilvania 

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE:
"POLUAREA, PROTECȚIA ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI"

 
divori logo 100x100 

Universitatea "Transilvania" din Brașov organizează Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă "POLUAREA, PROTECȚIA ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI" în municipiul Focșani, în colaborare cu S.C. DIVORI PREST SRL.

Cursul se adresează:
Acest program este adresat absolvenților învățământului superior, indiferent de profilul facultății absolvite, respectiv:

 • personalului angajat în cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agențiilor județene pentru protecția mediului, Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", precum și Gărzii Naționale de Mediu și structurilor subordonate acesteia;
 • personalului angajat în cadrul autorităților publice locale;
 • persoanelor juridice care desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului;
 • persoanelor fizice care doresc o specializare în domeniul protecției mediului.
Disciplinele cuprinse în Planul de învățământ sunt:
 • Poluarea mediului. Energie și mediu;
 • Protecția atmosferei;
 • Protecția apei. Epurarea apelor uzate;
 • Protecția solului;
 • Monitorizarea mediului;
 • Managementul deşeurilor solide, lichide și gazoase;
 • Managementul mediului conform ISO 14001;
 • Auditul mediului conform ISO 19011;
 • Politici și strategii de mediu;
 • Dreptul și legislația mediului;
 • Meteorologie și climatologie;
 • Tehnologii curate în protecția mediului;
 • Protecția biodiversității. Răspunderea juridică pentru daunele aduse mediului;
 • Securitatea și sănătatea în medii cu grad ridicat de risc;
 • Radioprotecția mediului;
 • Sisteme de energii regenerabile;
 • Managementul proiectelor de mediu;
 • Procedee de prevenire și combatere a poluării industriale;
 • Informatica aplicată în monitorizarea mediului;
 • Ecologia locului de muncă;
 • Autorități și mecanisme de decizie în domeniul protecţiei mediului.

La finalul cursului, Universtitatea Transilvania din Brașov eliberează:

 • certificat de atestare a competențelor profesionale și transversale pentru Calificarea universitară: Ingineria și protecția mediului în industrie, Cod RNCIS: L20705019010; (Ocupații posibile conform COR: Analist de mediu - 263203; Auditor de mediu - 325703; Inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului - 214224; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector protecția mediului - 325712; Monitor mediul înconjurător - 325705; Responsabil de mediu – 325710 etc.);
 • supliment descriptiv bilingv (româna-engleză) care conține: calificarea universitară, situația școlară, numărul de ore, disciplinele, notele,  numărul de credite transferabile;
 • adeverință care atestă instruirea privind gestiunea deşeurilor periculoase și nepericuloase, conform legislaţiei în vigoare.

divori-univ-2

 

Activităţile se vor desfășura în sala de conferințe a DIVORI PREST SRL din Focșani, str. Horia, Cloșca și Crișan,    nr. 4, județul Vrancea, la sfârșitul săptămânii, în general în zilele de vineri (după orele 16:00), sâmbăta și duminica.

Prezența este în funcție de posibilitățile cursantului, cursurile se vor transmite pe e-mail. Examenele sunt sub formă de referat cu susținere orală.