Am obţinut pentru clienţii noştri acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului:

 • avize de mediu în procedura de vânzare active;
 • avize de mediu pentru planuri şi programe – PUD, PUZ, PUG, amenajament silvic;
 • acorduri şi autorizaţii/autorizaţii integrate de mediu;
 • autorizații pentru emisii gaze cu efect de seră;
 • permis de aplicare nămol.

Pentru obţinerea acestora, am elaborat lucrări precum:

 • EVALUARE ADECVATĂ (EA)
 • RAPORT DE MEDIU (RM)
 • Memorii tehnice necesare emiterii acordului de mediu, conform Ordinului MMGA nr. 860/2002, respectiv Ordinul MMP nr. 135/2010, precum și Ordinului MMP nr. 19/2010
 • Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (RIM)
 • Fişe de prezentare şi declaraţie necesare emiterii autorizaţiei de mediu, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007
 • Bilanţ de mediu nivel 0, I şi II
 • Formular de solicitare şi Raport de amplasament
 • Politica de prevenire a accidentelor majore
 • Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale
 • Registrul informaţiilor de mediu
 • Documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră

Am contestat în instanţă şi am obţinut hotărârea judecătorească favorabilă pentru sancţiuni contravenţionale aplicate de Garda Naţională de Mediu.

experienta-divori