DIVORI este atestată de Ministerul Mediului să elaboreze toate studiile de mediu necesare pentru obținerea actelor de reglementare:

RM – Raport de mediu

RIM – Raport privind impactul asupra mediului

BM – Bilanț de mediu

RA – Raport de amplasament

RS – Raport de securitate

EA – Studiul de evaluare adecvată

   

DIVORI este inscrisă în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului, la poziția 68.
Registrul Național este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului și Pădurilor, www.mmediu.ro.