Raport de mediu – studiu de mediu elaborat de persoane fizice și juridice care au acest drept, potrivit legii, în procedura de obținere a avizului de mediu, care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării planurilor sau programelor şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă, conform legislaţiei în vigoare.