Raport privind impactul asupra mediului - studiu de mediu elaborat de persoane fizice și juridice care au acest drept, potrivit legii, în procedura de obținere a acordului mediu, care identifică, descrie şi să stabilește, în funcţie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.