Studiu de evaluare adecvată - studiu de mediu elaborat de persoane fizice și juridice care au acest drept, potrivit legii, care identifică, descrie şi stabilește, în funcţie de obiectivele de conservare și în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectele directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale oricărui plan ori proiect, care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte.