Planuri în dezbatere

 
INSTALAȚIE PENTRU INCINERAREA DEȘEURILOR MEDICALE ȘI A DEȘEURILOR DE ORIGINE ANIMALĂ

Beneficiar: DIA MART ECO SRL

AMPLASAMENT: Extravilanul localității Lancram, UAT Sebeș, Jud. Mureș

Descarcă aici Memoriu PUZ DIA Mart ECO

Descarcă aici Raport de mediu DIA MART ECO

 

PUG COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI

LUCRARE : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, Comuna SLOBOZIA CIORĂȘTI, jud. VRANCEA
BENEFICIAR : PRIMARIA comunei SLOBOZIA CIORĂȘTI
PROIECTANT: SC ARHIPLUS SRL FOCSANI

Descarcă AICI MEMORIUL GENERAL PUG COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI.

Descarcă AICI REGULAMENTUL PUG COMUNA SLOBOZIA CIORĂȘTI.

 
Modificare adăpost creștere porcine - grajd C6, sat. Gologanu, com. Gologanu:

Raport privind impactul asupra mediului PIG ELITA SRL

 
Documentația de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 1 din 27.02.2013, revizuite în data de 05.10.2016, aparținând SC AVIPUTNA SRL

Raport de amplasament AVIPUTNA SRL

 
Documentația de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu nr. 2 din 23.07.2018, aparținând SC AVICOLA FOCȘANI SA – punct de lucru Platforma Golești

Formularul de solicitare a autorizației integrate de mediu

Raport de amplasament Avicola Golești

 
Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

SC SORAGMIN SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare iaz piscicol", propus a fi amplasat în în extravilanul comunei Movileni, T63, P 18, jud. Galați. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, în zilele de luni până joi, între orele 08. 30 - 16.00 şi vineri între orele 08.30-13.30, precum şi la următoarea adresă de internet APM GALATI. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, jud. Galați, până la 17.08.2018.

SOLOVĂSTRU MARIUS IACOB și ANCUȚA

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire centru comercial, gospodărire apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare" propus a fi amplasat în Municipiul Vatra Dornei, str. Republicii, nr. 10, jud. Suceava.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, str. Bistriței, nr.1A și la sediul Primăriei Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, în zilele de luni – vineri, între orele 08 – 15.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

PUG COMUNA VINTILEASCA

LUCRARE : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, Comuna VINTILEASCA, jud. VRANCEA
BENEFICIAR : PRIMARIA comunei VINTILEASCA
PROIECTANT: SC ARHIPLUS SRL FOCSANI

Descarcă AICI memoriul general PUG COMUNA VINTILESCA - V1R3.

Descarcă AICI Raportul de mediu PUG COMUNA VINTILESCA - varianta 3.

PUG COMUNA STRĂOANE

LUCRARE : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, Comuna STRĂOANE, jud. VRANCEA
BENEFICIAR : PRIMARIA comunei STRĂOANE
PROIECTANT: SC ARHIPLUS SRL FOCSANI

Descarcă AICI memoriul general PUG COMUNA STRĂOANE.

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC RCS&RDS SA,  cu sediul în municipiul București, str. Doctor Staicovici, nr. 75 titular al proiectului ”CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, RACORD ELECTRIC”  propus a fi amplasat în în extravilan comuna Tulnici, T43, P1255, județul Vrancea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul ”CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE, RACORD ELECTRIC”.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele de de luni pană joi, intre orele 8:00-16:00 şi vineri, între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 02.02.2018.

SC GREEN WORLD ECO SRL - ANUNȚ PUBLIC

SC GREEN WORLD ECO SRL, titular al proiectul: „Amplasare rezervoare", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul susmenționat, propus a fi realizat în intravilan sat Munteni, strada Fabricii, nr. 4, comuna Munteni, județul Galați.

Citește anunțul complet AICI!

PUG COMUNA SLOBOZIA-CIORĂȘTI

LUCRARE : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, Comuna SLOBOZIA-CIORĂȘTI, jud. VRANCEA
BENEFICIAR : PRIMARIA comunei SLOBOZIA-CIORĂȘTI
PROIECTANT: SC ARHIPLUS SRL FOCSANI

Descarcă AICI memoriul general PUG COMUNA SLOBOZIA-CIORĂȘTI.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC LIDL ROMANIA SCS, titulară a proiectului „Extindere centru comercial şi reamenajare parcare" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea, cu continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, pentru proiectul „Extindere centru comercial şi reamenajare parcare", propus a fi realizat în Municipiul Focșani, strada Piața Victoriei, nr. 1, județul Vrancea.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea din Focşani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud. Vrancea în zilele de zilele de luni – joi, între orele 8:00 – 16:30 și în ziua de vineri între orele 8:00- 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmvn.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

MEMORIU GENERAL PUG COMUNA SIHLEA

LUCRARE : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, Comuna SIHLEA, jud. VRANCEA
BENEFICIAR : PRIMARIA comunei SIHLEA
PROIECTANT: SC ARCOPROIECT SRL FOCSANI

Descarcă AICI memoriul general PUG COMUNA SIHLEA.

MEMORIU GENERAL PUG COMUNA BORDEȘTI

LUCRARE : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, Comuna BORDEȘTI, jud. VRANCEA
BENEFICIAR : PRIMARIA comunei BORDEȘTI
PROIECTANT: SC ARHIGRAFIC SRL FOCSANI

Descarcă AICI memoriul general PUG COMUNA BORDEȘTI.

Descarcă AICI Raportul de Mediu PUG Bordesti V1R1.

RAPORT DE MEDIU - Actualizare PUG Municipiul Adjud

Descarcă AICI.

Memoriu general PUG Municipiul Adjud
  • Denumirea lucrării : REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
  • Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD
  • Proiectant general : S.C. ARHIGRAFIC S.R.L. FOCŞANI
  • Nr. Proiect : 43/2014
  • Data elaborării finalizării : octombrie 2016

Descarcă AICI memoriul general PUG.

SC SORAGMIN SRL